FANDOM


W Lesie Łaknienia zdobyliśmy torbę kuriera (8 sommerzeita), który skruszał w sieci pajęczej. W niej znaleźli list zapieczętowany herbem baronowej von Walden. Według informacji otrzymanych od druida pająki pojawiły się tuż przed kurierem (niecały rok wcześniej, jak rzekł druid kilka księżyców temu").

Zdecydowano się odnieść list do baronowej von Walden, a więc kierunek Waldenhof!

Listy zostały otwarte (26 sommerzeita) i okazały się raportem baronowej von Walden wysłanym do samego cesarza siedem miesięcy wcześniej. Wspomina w nim o problemach w kontroli nad lokalną szlachtą a zwłaszcza baronem von Fennwartem. Informuje, że krasnoludzka karawana z żelazem jest gotowa do wyruszenia do Imperium. Ostrzega przed przemykającymi przez Sylvanię małymi grupami zielonoskórych, które kierują się na północ zbijając w coraz większe grupy. Wspominała o wataże liczącej ponad 1000 goblinoidów zmierzających w stronę Ostlandu.

Na koniec wspomina o problemach z "hippogryfem". Przypuszczalnie chodzi o jeden z rodów szlacheckich mający to zwierzę w herbie. Baronowa nie była zachwycona, gdy okazało się, że listy zostały otwarte, mimo to przyjęła je z powrotem, zastrzegając bohaterom, ze sprawa jest poufna. Na tym sprawa listów została zakończona.