FANDOM


Z jakiegoś powodu hrabianka Stirfahre Annika von Kristallbach niezbyt lubi barona Karla von Fennwarta z Mikalsdorf. Ma go za okrutnika i człeka złego. Być może ma to związek z nadaniem przez baronową Sophie von Walden wioski Eisigfurt baronowi. Jeszcze 2-3 lata temu należała ona do hrabianki von Kristallbach.

Jeden z plotkarzy ze Stirfahre opowiadał, iż swego czasu baron von Fennwart odwiedzał nocą hrabiankę von Kristallbach, więc może chodzi o jakiś romans?