FANDOM


Charakter Illustration Ghul by ArthusokD

Ghul by ArthusokD

Nieumarli, którzy za przysmak wybrali sobie mięso humanoidów. Spotkani w Lesie Łaknienia. Ich ugryzienie może zarazić grobową zgnilizną. Wyjątkowo żywotne, nawet poćwiartowane walczą nadal.

Polują w dużych grupach. Żywią się zwykle padliną, jednakże nie pogardzą świeżym mięsem. Ich ugryzienia i ciosy pazurami mogą sparaliżować ofiarę na 1-3 minut.